Edward Garbacz

Twój biegły rewident

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zakres usług

Drukuj PDF

Kancelaria Biegłego Rewidenta Edward Garbacz

Stosownie do ustawy z dnia 7 maja 2009 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

 oraz nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77 poz. 649) działalność wymieniony podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych prowadzi w formie:

Biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek

Zgodnie z art. 48 ustawy działalność wyżej wymienionego podmiotu ogranicza się

 do wykonywania czynności rewizji finansowej

 

You are here Zakres uług